Welkom op onze website! Veel winkelplezier. Groetjes, Vera.

Magento - Open Source eCommerce

Taal: English Deutsch Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Het verheugt ons dat u de weg naar de webwinkel van Art Supplies on Web heeft gevonden. We hopen dat ons aanbod U bevalt en U vindt wat U zoekt. We verzoeken U echter even de tijd te nemen om volgende maatregelen zorgvuldig door te lezen; wetende dat, wanneer U een bestelling plaatst, U tevens akkoord gaat met onderstaande voorwaarden:

 

Algemeen

Het gebruik van de website Art Supplies on Web is uitsluitend overeenkomstig onderstaande gebruiksvoorwaarden toegestaan. Art Supplies on Web behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Door van de website gebruik te maken, accepteert de gebruiker de toepasselijkheid van de alsdan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geschiedt voor eigen risico.

 

Toegang tot de website

Gelet op de aard van internet en van computersystemen garandeert Art Supplies on Web niet dat de website onafgebroken beschikbaar is. Art Supplies on Web behoudt zich bovendien het recht voor het gebruik of de beschikbaarheid van de website te allen tijde en zonder nadere kennisgeving geheel of gedeeltelijk te staken of te beperken.

 

Gebruik van de website en de beschikbaar gestelde inhoud en informatie

Tenzij iets anders is vermeld, wordt alle door Art Supplies on Web openbaar gemaakte informatie kosteloos aan de gebruikers ter beschikking gesteld. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie voor eigen informatiedoeleinden gebruiken. De op de website van Art Supplies on Web beschikbaar gestelde gegevens betreffende onze producten strekken niet tot persoonlijk advies. Voor het geven van adviezen zijn onze medewerkers u graag persoonlijk, via e-mail of telefonisch van dienst. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf te controleren of de beschikbaar gestelde informatie juist, volledig en actueel is. De aansprakelijkheid van Art Supplies on Web voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie alsmede voor eventuele gevolgen van een mogelijk onjuiste interpretatie van de beschikbaar gestelde informatie door de gebruiker is beperkt tot die gevallen waarin sprake is van grove nalatigheid of opzet van Art Supplies on Web zelf.

De inhoud en vormgeving van de internetpagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van deze inhoud is slechts met de schriftelijke toestemming van Art Supplies on Web zelf toegestaan. Met vragen of opmerkingen over deze toelichtingen kunt u steeds contact met ons opnemen via telefoon of e-mail.

De gebruiker dient bij het gebruik van de website bovendien te waarborgen dat hij door het gebruik resp. door hieraan verbonden handelingen in geen geval:

  • inbreuk op rechten van industriële eigendom, auteursrechten of overige eigendomsrechten maakt;
  • inhoud verstuurt die virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of overige programma's bevat die software kunnen beschadigen;
  • reclame of ongevraagde e-mails (zogenaamde spam) of onterechte waarschuwingen tegen virussen en storingen e.d. verspreidt of anderen uitnodigt aan kansspelen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties deel te nemen.

 

Belangrijke informatie over computervirussen

Hoewel Art Supplies on Web zijn uiterste best doet om zijn website vrij te houden van virussen en dergelijke, garanderen wij niet dat onze website volledig virusvrij is. De bezoeker zelf zal de nodige stappen moeten ondernemen ter bescherming van zijn infrastructuur, bij voorkeur door een virusscanner of dergelijke.

 

Regels betreffende paswoordgebruik en verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om voorzichtig om te springen met het gebruik van paswoorden en logingegevens voor het gebruik van de website om misbruik te vermijden. In het geval dat de gebruiker zou vermoeden dat zijn paswoord onopzettelijk of opzettelijk door derden zou gebruikt worden en er een risico bestaat op misbruik, is het te verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit te melden aan Art Supplies on Web. Art Supplies on Web zal de nodige stappen ondernemen om het respectievelijk paswoord te beveiligen respectievelijk te blokkeren en de gebruikersgegevens te beschermen. Niettegenstaande is Art Supplies on Web c niet contractueel of wettelijk verantwoordelijk voor enige schade die wordt berokkend door het misbruik van persoonlijke paswoorden etc. Als aanvulling, behoudt Art Supplies on Web het recht om te allen tijde en zonder de verplichting om de beslissing te beargumenteren, een gebruikersaccount te beperken of te annuleren door specifieke gebruikersgegevens te blokkeren.